Rådgivning forpligter

Rådgivning forpligter

Selvstændig advokatvirksomhed etableret i 2015

Ring på +4553541983

Opkald

Det første opkald er altid gratis. Det er først, når vi er enige om at jeg skal gå i gang, at taxameteret starter.

Det er vigtigt for mig, at prisen så vidt muligt er aftalt, inden jeg går i gang med en konkret opgave. På den måde undgår vi slemme overraskelser, og vi får forventningsafstemt, hvad opgaven går ud på. 


E-mail

Ligesom med opkaldet, så starter jeg heller ikke taxameteret før vi er enige om prisen og/eller opgavens omfang.


Hvad koster det?

Som du kan læse om under fanen "Salær", så fastsætter jeg prisen i overensstemmelse med de advokatetiske regler. Her bliver følgende parametre taget i betragtning:

• Sagens værdi eller betydning for dig
• Sagens omfang og vanskelighed samt hastende karakter
• Det opnåede resultat
• Tidsforbruget, der forventes anvendt på sagen
• Ansvaret, der er forbundet med sagen