Rådgivning forpligter

Rådgivning forpligter

Selvstændig advokatvirksomhed etableret i 2015

Ring på +4553541983

Hvad koster det

Det er vigtigt for mig, at prisen så vidt muligt er aftalt, inden jeg går i gang med en konkret opgave. På den måde undgår vi slemme overraskelser, og vi får forventningsafstemt, hvad opgaven går ud på.

Du er altid velkommen til at kigge forbi på adressen, ringe eller sende mig en mail. Jeg vil altid drøfte en pris med dig, inden ”taxameteret” kører. Jeg vil bestræbe mig på at give en fast pris på alle opgaver.

Prisen vil blive fastsat i overensstemmelse med de advokatetiske regler. Det betyder, at følgende parametre vil blive taget i betragtning:

• Sagens værdi eller betydning for dig
• Sagens omfang og vanskelighed samt hastende karakter
• Det opnåede resultat
• Tidsforbruget, der forventes anvendt på sagen
• Ansvaret, der er forbundet med sagen