Rådgivning forpligter

Rådgivning forpligter

Selvstændig advokatvirksomhed etableret i 2015

Ring på +4553541983

Adresse og kontaktinformationer

 
 
 

Bankoplysninger

Advokat Daniella Maria Hedehøj
Søllerødgade 33
2200 København N
CVR-nr. 37091820
Mobil: +45 53541983
E-mail: dmt@advokatdaniella.dk


Indbetalinger kan ske til kontorets klientkonto i Jyske Bank:

Reg.nr: 5024 Kontonr: 1444236


Forsikring

Jeg har min lovpligtige advokatansvarsforsikring hos HDI Gerling.


Beskikkelse, medlemskaber og tilsyn

 
 

Regler mod hvidvask

 
 
 
 
 

Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark i 2014 og er medlem af Advokatsamfundet. Alle advokater er underlagt Advokatsamfundets advokatetiske regler samt under tilsyn af Advokatnævnet.


Som advokat er jeg omfattet lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
Jeg er derfor forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra alle kunder. Som ny kunde vil jeg derfor ved sagens start bede dig om at oplyse


• dit fulde navn
• din adresse
• CPR-nr. eller din virksomheds CVR-nr., hvis det drejer sig om rådgivning inden for erhverv,
• kopi af pas/kørekort og sygesikring

Oplysningerne skal jeg opbevare i minimum 5 år efter kundeforholdet er ophørt.